Jugoslavija: Rat koji se mogao izbjeći  -   Đorđe Bogdanić
 

Ovaj dokumentarni film prikazuje kako je Zapad uzrokovao nasilni raspad Jugoslavije u 1991 godini što je kulminiralo sa razornim bombardiranjem Jugoslavije od strane NATO pakta u 1999 godini.

 

Dio I - 81 min

 

Dio II - 85 min

  

 

Natrag 

           

www.sarovic.com        www.sarovic.net        www.sarovic.org

Copyright protected at Consumer and Corporate Affairs Canada                    Last updated: April 03, 2013
For problems, questions, or comments regarding the website please contact
aleksandar@sarovic.com